Schengenský prostor, slangově nazýván také jako Schengen, je označení pro území většiny evropských států, na kterém mohou obyvatelé členských zemí překračovat hranice na kterémkoliv místě, a to bez nutnosti procházení hraniční kontrolou. ...
Číst více